Επιστροφή Χρημάτων / Προϊόντων

Επιστροφές Προϊόντων

 

Στην περίπτωση αποδεδειγμένα λάθους από την εταιρεία μας, σας επιστρέφουμε πλήρως τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής.


Στην περίπτωση που δεν προκύπτει βάσιμα και αποδεδειγμένα οποιοδήποτε λάθος εκ μέρους της εταιρείας μας, επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων ενώ τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα γίνεται αντικατάσταση σε συνεννόηση με την εταιρία μας στα τηλέφωνα 2102400157-2102400357 ή στο e-mail info@fishingplanet.gr

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννοήσεως και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αχρησιμοποίητα και στην αρχική τους κατάσταση.

 

Η επιστροφή γίνεται πάντα με μία από τις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών του καταστήματος fishing Planet.gr


Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει διαφορετική εταιρία από τις συνεργαζόμενες με την fishingplanet.gr τότε τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον ίδιο και το κατάστημα fishing Planet.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην παραλάβει το δέμα.

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του προϊόντος ή αλλοίωσης της αρχικής τους συσκευασίας, δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή.


Οι επιστροφές των χρημάτων σας γίνονται σε διάστημα εντός 6 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.
Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα (6) έξι ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, η fishing Planet.gr έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους.

 

Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα fishing Planet.gr

 

 

 


Αποστολή προϊόντος

 

Εφόσον έχει προηγηθεί τηλέφωνο στο κατάστημα fishing Planet.gr , συσκευάζετε και στέλνετε το πακέτο με το προϊόν με μία από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών. 


Μέσα στο πακέτο θα έχετε τοποθετήσει σημείωμα στο οποίο να μας γνωστοποιείτε το πρόβλημα που έχει προκύψει με το επιστρεφόμενο προϊόν εφόσον βέβαια το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις επιστροφής. 


Σε περίπτωση που το πακέτο φτάσει και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό όπως έχει εξηγηθεί αναλυτικά παραπάνω. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο.

 

 

 


Ακύρωση ή Τροποποίηση Παραγγελίας

 

H ακύρωση ή τροποποίηση μιας παραγγελίας δύναται να γίνει ανά πάσα στιγμή, εκτός της περίπτωσης όπου η παραγγελία έχει ήδη παραδοθεί στην εταιρία ταχυμεταφορών. 


Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παραλάβει την παραγγελία και στη συνέχεια να προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω.

 

Γα τις περιπτώσεις ακύρωσης ή τροποποίησης παραγγελίας η οποία δεν έχει ακόμα αποσταλεί, ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει εγκαίρως με το κατάστημα fishing Planet.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή καλώντας στο 2102400157-2102400357 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.

Top